Artikler

Her får du dybere indsigt i os som virksomhed. Læs nyheder og aktuelle artikler om SafeLadder.
  Indlæser indlæg...
 • Andre sprøgsmål?

  Fandt du ikke svaret på dit spørgsmål, er du velkommen til at sende det til Info@klejngaard.dk – så vi kan besvare det!

 • Hvem kan jeg kontakte for mere information?

  Skal vi kigge nærmere på jeres sag, skal vi bruge yderligere oplysninger forinden; En kort beskrivelse af sagen, herunder hvilken udfordring, der ønskes en løsning på Overblik over de eksisterende byggeforhold, som kan findes ved at søge i det digitale byggesagsarkiv for Københavns Kommune (den findes online, og du skal blot søge på din adresse…

 • Hvor meget kan systemet holde til?

  Hvert stigemodul (pr. etage) på redningssystemet, er i stand til at holde +600 kg. Fx, vil en bygning på 4 etager med 4 stigemoduler være i stand til at holde til +2400kg. hvorfor systemet kan bære vægten af alle dem, der kan være på stigen samtidigt, inkl. brandmænd med udstyr.

 • Hvad koster SafeLadder?

  Prisen på et SafeLadder system vil variere efter antallet af etager på ejendommen, samt de aktuelle forhold i tagkonstruktionen.

 • Hvor forhandles produktet?

  SafeLadder er et patenteret system, der kun forhandles hos Klejngaard Safety, og derfor ikke kan erhverves andetsteds.

 • Er produktet godkendt?

  På vores hjemmeside fremgår de syv anvendelsesmuligheder for SafeLadder. Alle disse anvendelsesmuligheder er godkendt af certificeret brandrådgivere fra bl.a. Dansk Brand- og Sikringsinstitut og er derfor situationer, vi ved, der kan løses. Derudover er produktet CE-mærket og overholder al relevant lovgivning på området Dokumentation fra tidligere sager, hvor godkendelser fra fx brandrådgivere, 3. parts kontrollanter,…

 • Hvor monteres SafeLadder?

  SafeLadder kan både tag- og facademonteres. Redningssystemet monteres diskret på bygningens tagkonstruktion eller på facaden således, at det ikke vil være synligt fra gadeplan eller skæmme bygningens æstetik.

 • Kan SafeLadder stadig aktiveres hvis strømmen går i bygningen under en brand?

  SafeLadder er monteret med et back-up batteri, lokaliseret i klimaboksen, på taget/facaden. Dette sikrer, at SafeLadder til hver en tid vil kunne aktiveres, også i tilfælde af strømsvigt under en brand.

 • Er SafeLadder testet, afprøvet og sikker at benytte?

  Udviklingen af SafeLadder er sket i tæt samarbejde med fagfolk, herunder brandmænd og indsatsledere. Derudover er SafeLadder testet i samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsinstitut. Systemet består risikovurderinger, udført af 3. part, og bekræftes derfor at kunne bidrage med øget sikkerhed. Læs mere om, hvad systemet konkret kan godkendes til under fanen ”Artikler”.

 • Hvordan udløses SafeLadder?

  SafeLadder kan udløses direkte fra gaden af brandvæsenet, fra den individuelle lejlighed og fra et automatisk system i tagkonstruktionen, der udløser stigen hvis temperaturen overskrider 80 grader under taget.