Er produktet godkendt?

  • På vores hjemmeside fremgår de syv anvendelsesmuligheder for SafeLadder. Alle disse anvendelsesmuligheder er godkendt af certificeret brandrådgivere fra bl.a. Dansk Brand- og Sikringsinstitut og er derfor situationer, vi ved, der kan løses. Derudover er produktet CE-mærket og overholder al relevant lovgivning på området
  • Dokumentation fra tidligere sager, hvor godkendelser fra fx brandrådgivere, 3. parts kontrollanter, stadsarkitekter osv., kan fremsendes ved ønske. Kontakt da info@klejngaard.dk