Brandsikring af byggeri

Personsikkerheden i etagebyggeri kan forbedres ved at øge brandsikkerheden, hvilket særligt er vigtigt i etagebyggerier. Dette kan gøres ved hjælp af SafeLadder, som tilføjer øget brandsikring til byggeri. 

SafeLadder giver ekstra brandsikring til byggeriet, og gør det samtidigt muligt at benytte boligkvadratmeterne bedre imens at bygningens arkitektoniske udtryk bevares. 

Derudover giver SafeLadder beboerne en røgfri nødudgang, der samtidigt kan assistere beredskabets adgangsmuligheder, bibeholder bygningens facade og forkorter brandvæsnets evakueringstid samtidig med at etagebyggeriet brandsikres.

Nyt redningssystem forbedrer økonomien i ejendommen

SafeLadder er en godkendt løsning, der vil være et nyt værktøj i den ellers begrænset værktøjskasse, der er, når det drejer sig om at overholde alle brandkrav og -restriktioner i byggeriet.

Klejngaard Safety har udviklet og patenteret et redningssystem, der udgør en røgfri nødudgang, som øger sikkerheden for beboeren. Da systemet tilføjer sikkerhed til ejendommen, åbner det for muligheder ift. anvendelsen af ejendommens kvadratmeter, som i mange tilfælde kan øges og forbedres.

Det er mere bæredygtigt at renovere frem for at bygge nyt og netop denne løsning øger muligheden for at udnytte eksisterende arealer i eksisterende byggeri optimalt.

Sådan tilgår du redningssystemet

SafeLadder ligger skjult og sammenfoldet i en klimakasse på enten taget eller facaden af byggeriet. Hvis der opstår brand, kan stigen aktiveres og udfolde. System kan aktiveres fra alle boligenheder af beboerne, eller fra en nøglelås ved gadeplan af beredskabet. I Danmark vil brandsikringen oftest placeres mod byggeriets baggård i forbindelse med opholdsrum som fx soveværelse. 

Brandvæsnet kan via redningssystemet tilgå byggeriet, og hurtigt komme op til alle vinduer og evakuere beboerne. Brandsikringen giver en øget ro for brandvæsnet under evakueringen til at hjælpe personer ud fra bygningen er væk fra branden. Dette skyldes blandt andet at brandvæsnet kan hæfte sig fast på SafeLadder, og derved have fri hænder til at hjælpe beboerne ud af byggeriet. 

Når evakueringen er afsluttet og SafeLadder har medvirket til at evakuere og brandsikre beboerne kan redningssystemet foldes sammen, og derefter bruges igen. 

FAQ – Oftest Stillede Spørgsmål

 

  • Hvor forhandles produktet? 
  • SafeLadder er et patenteret system, der kun forhandles hos Klejngaard Safety, og derfor ikke kan erhverves andetsteds. 

 

  • Hvad koster SafeLadder? 
  • Prisen på et SafeLadder system vil variere efter antallet af etager på ejendommen, samt de aktuelle forhold i tagkonstruktionen. 

 

  •  Hvem kan jeg kontakte for mere information? 
  • Skal vi kigge nærmere på jeres sag, skal vi bruge yderligere oplysninger forinden; 
  • En kort beskrivelse af sagen, herunder hvilken udfordring, der ønskes en løsning på 
  • Overblik over de eksisterende byggeforhold, som kan findes ved at søge i det digitale byggesagsarkiv for Københavns Kommune (den findes online, og du skal blot søge på din adresse eller dit matrikelnummer) 
  • Kundeoplysninger på dig. Er det gennem firma eller som privatperson? 
  • Så snart vi har disse oplysninger, så kan vi lave en indledende analyse af, hvordan SafeLadder kan løse netop jeres problemstilling.