Flugtvej

Redningssystemet SafeLadder, tilføjer ekstra sikkerhed til byggerier og kan være en ekstra flugtvej i tilfælde af brand. Derved øges muligheden for optimal udnyttelse af boligkvadratmeter, fri arkitektur, ekstra brandsikring og en eventuel flugtvej for ejendommens beboere.

Derudover sikrer SafeLadder en røgfri nødudgang og flugtvej for alle beboere, assisterer brandvæsenets adgangsmuligheder, sikrer at flotte hovedtrapper og facader får lov at bestå, mindsker tunge løft for beredskabet og forkorter evakueringstiden via denne flugtvej.

Til daglig ligger systemet gemt væk og sammenpakket i en klimakasse, enten på taget eller på facaden. I tilfælde af brand tilkaldes stigen, den udfolder sig og flugtvejen er tilgængelig. Tilkaldelse af systemet kan ske fra enhver boligenhed af beboerne, eller fra nøglelås ved gadeplan af beredskabet. På danske ejendomme vil flugtvejen typisk placeres mod baggård, i forbindelse med opholdsrum så som soveværelse.

Nyt redningssystem forbedrer økonomien i ejendommen

SafeLadder er en godkendt løsning, der vil være et nyt værktøj i den ellers begrænset værktøjskasse, der er, når det drejer sig om at overholde alle brandkrav og -restriktioner i byggeriet.

Klejngaard Safety har udviklet og patenteret et redningssystem, der udgør en røgfri nødudgang, som øger sikkerheden for beboeren. Da systemet tilføjer sikkerhed til ejendommen, åbner det for muligheder ift. anvendelsen af ejendommens kvadratmeter, som i mange tilfælde kan øges og forbedres.

Det er mere bæredygtigt at renovere frem for at bygge nyt og netop denne løsning øger muligheden for at udnytte eksisterende arealer i eksisterende byggeri optimalt.

SafeLadder som flugtvej

SafeLadder som flugtvej

Hvis redningssystemerne ikke allerede er foldet ud ved brandvæsenets ankomst, kan flugtvejen nemt udløses ved nøglelås fra gadeplan.

Brandvæsenet kan tilgå fra ydersiden af flugtvejen og komme hurtigt op til alle vinduer i bygningen og hjælpe beboere med evakuering. Denne flugtvej giver øget ro for brandvæsenet til at kunne tale folk ned og væk fra branden. Det er med denne flugtvej muligt for brandmanden at hæfte sig fast på stigen og dermed få hænderne mere fri til at hjælpe beboerne.

De automatiske arme er monteret med en platform, som både beboer og brandvæsen kan bruge til at træde på. De er udført i skridsikkert materiale, der sikrer en tryg flugtvej fra vindue til stige. Når evakueringen er afsluttet og branden er succesfuldt slukket, kan systemet foldes sammen og bruges igen som fremtidige flugtvej.

(*Ifølge bygningsreglementet skal en flugtvej leve op til krav, som vi i den pågældende sag kan vurdere om gør sig gældende)