Artikler

Her får du dybere indsigt i os som virksomhed. Læs nyheder og aktuelle artikler om SafeLadder.
  Indlæser indlæg...
 • Øget sikkerhed og røgfri udgang

  Gamle trappeløb fungerer som skorsten, i forbindelse med brand, og er ofte blokeret af skraldeposer og gummistøvler. Ved montering af et Klejngaard Safety redningssystem, øges sikkerheden betydeligt, da det er en røgfri nødudgang.

 • Ophold af flere mennesker per etage

  Systemets fleksible placering muliggør øget adgang til en ejendom, dermed øget antal redningsåbninger og nødudgange. Ved denne forøgelse af sikkerheden i en ejendom, kan et øget antal personer godkendes pr. etage.

 • Udnyttelse af redningsarealer til ophold eller parkering

  Ofte er arealer omkring en bygning afsat som brandredningsareal, da brandvæsenet skal have plads til at kunne rejse deres stiger ifm. brand. Vi kan sikre brandvæsenets adgang fra fx baggårdssiden, hvorfor arealerne kan inddraget til anden anvendelse.

 • Udnyttelse af tørrelofter

  Der gemmer sig et enormt, uudnyttet potentiale i de gamle tørrelofter i byerne. Det kan ofte være udfordrende at opnå de nødvendige brandgodkendelser, hvorfor projekterne går i stå. Vores produkt kan muliggøre den nødvendige sikkerhed, der skal til for at opnå godkendelse.

 • Udnyttelse af arealet ved porten

  For at kunne sikre redning fra baggårdssiden af en ejendom, er der ofte krav om en port, og ikke mindst om størrelsen heraf. Ved montering af Klejngaard redningssystemer er stigerne allerede til stede mod baggårdssiden, hvorfor størrelsen på porten ikke længere er defineret af størrelseskrav ift. at kunne komme ind med stiger.

 • Arkitektonisk frihed i nybyggeri

  Når det handler om at møde bygningsreglements krav vedr. brand, er der et meget begrænset antal veje, man kan gå. Med Klejngaard redningssystem er der nu en ny vej, der åbner op for nye muligheder og arkitektonisk frihed generelt.

 • Forbedring af ejendommen generelt

  En forøgelse af sikkerheden er en forbedring af ejendommen generelt, da det selvfølgelig kommer beboeren til gode.