Øget sikkerhed og røgfri udgang

Beskrivelse af den brandtekniske udfordring:

  • Ringe sikkerhed i eksisterende byggeri i form af smalle og stejle bagtrapper, som ofte bruges ulovligt til opbevaring, hvilket udfordrer en evakueringssituation
  • Ældre trappeløb, hvor røg spredes nemt, hvorfor de fungerer som skorsten
  • Smalle gader og stræder i ældre byer, der medfører dårlige adgangsforhold for redningsberedskabet og dermed ringe sikkerhed

 

Klejngaard Safetys SafeLadder kan løse udfordringen og samtidig medføre:

  • Øget sikkerhed og tryghed for beboeren med en røgfri nødudgang
  • En forbedring af den ældre boligmasse og dermed en mere sikker by at bo i generelt
  • Assistance til brandvæsenet

 

EKSEMPEL

Ejerforening ønsker øget sikkerhed i ejendommen efter ubehagelig oplevelse med brand på tagterrasse. Dette kan vi løse, uden at skæmme facaden på den gamle ejendom.