Øget sikkerhed og røgfri udgang

Beskrivelse af den brandtekniske udfordring:

  • Ringe sikkerhed og få flugtveje i eksisterende byggeri i form af smalle og stejle bagtrapper, som ofte bruges ulovligt til opbevaring, hvilket udfordrer en evakueringssituation
  • Ældre trappeløb, hvor røg spredes nemt, hvorfor de fungerer som skorsten og derfor fungerer dårligt som nødudgange
  • Smalle gader og stræder i ældre byer, der medfører dårlige adgangsforhold for redningsberedskabet og dermed ringe sikkerhed 

 

Klejngaard Safetys SafeLadder kan løse udfordringen og samtidig medføre:

  • Øget sikkerhed og tryghed for beboeren med en ekstra røgfri nødudgang
  • En forbedring af brandsikringen af den ældre boligmasse og dermed en mere sikker by at bo i generelt
  • Assistance til brandvæsenet under en evakueringssituation

 

EKSEMPEL

En ejerforening ønsker øget sikkerhed i ejendommen efter en ubehagelig oplevelse med brand på tagterrasse. Dette kan vi løse, uden at skæmme facaden på den gamle ejendom. Etageejendommen har nu flere flugtveje og forøget brandsikkerheds til gavn for ejendommens beboere.