FAQ

Få svar på oftest stillede spørgsmål

Hvem kan benytte SafeLadder?

 • SafeLadder har bestået test i samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsinstitut i aldersgruppen 7-85 år, som konkluderes at kunne benytte systemet.
 • Da de fleste vil kunne evakuere sig selv via SafeLadder systemet, kan brandvæsenet også koncentrere deres indsats om de borgere, der måtte have mest brug for hjælp og på den måde bliver evakueringen mere effektiv.

Hvordan klatrer man på stigen?

 • Når stigen er udfoldet og automatisk fastmonteret kan den tilgås fra tilhørende vinduer, og eller altaner. Stigen betjenes ved at klatre med ryg mod husmur og har høj grad af stabilitet/anvendelighed.

Hvordan udløses SafeLadder?

 • SafeLadder kan udløses direkte fra gaden af brandvæsenet, fra den individuelle lejlighed og fra et automatisk system i tagkonstruktionen, der udløser stigen hvis temperaturen overskrider 80 grader under taget.

Er SafeLadder testet, afprøvet og sikker at benytte?

 • Udviklingen af SafeLadder er sket i tæt samarbejde med fagfolk, herunder brandmænd og indsatsledere.
 • Derudover er SafeLadder testet i samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsinstitut. Systemet består risikovurderinger, udført af 3. part, og bekræftes derfor at kunne bidrage med øget sikkerhed. Læs mere om, hvad systemet konkret kan godkendes til under fanen ”Artikler”.

Kan SafeLadder stadig aktiveres hvis strømmen i bygningen går under en brand?

 • SafeLadder er monteret med et back-up batteri, lokaliseret i klimaboksen, på taget/facaden. Dette sikrer, at SafeLadder til hver en tid vil kunne aktiveres, også i tilfælde af strømsvigt under en brand.

Hvor monteres SafeLadder?

 • SafeLadder kan både tag- og facademonteres. Redningssystemet monteres diskret på bygningens tagkonstruktion eller på facaden således, at det ikke vil være synligt fra gadeplan eller skæmme bygningens æstetik.

Er produktet godkendt?

 • På vores hjemmeside fremgår de syv anvendelsesmuligheder for SafeLadder. Alle disse anvendelsesmuligheder er godkendt af certificeret brandrådgivere fra bl.a. Dansk Brand- og Sikringsinstitut og er derfor situationer, vi ved, der kan løses. Derudover er produktet CE-mærket og overholder al relevant lovgivning på området
 • Dokumentation fra tidligere sager, hvor godkendelser fra fx brandrådgivere, 3. parts kontrollanter, stadsarkitekter osv., kan fremsendes ved ønske. Kontakt da info@klejngaard.dk

Hvor forhandles produktet?

 • SafeLadder er et patenteret system, der kun forhandles hos Klejngaard Safety, og derfor ikke kan erhverves andetsteds.

Hvad koster SafeLadder?

 • Prisen på et SafeLadder system vil variere efter antallet af etager på ejendommen, samt de aktuelle forhold i tagkonstruktionen.

Hvor meget kan systemet holde til?

 • Hvert stigemodul (pr. etage) på redningssystemet, er i stand til at holde +600 kg.
 • Fx, vil en bygning på 4 etager med 4 stigemoduler være i stand til at holde til +2400kg. hvorfor systemet kan bære vægten af alle dem, der kan være på stigen samtidigt, inkl. brandmænd med udstyr.

Hvem kan jeg kontakte for mere information?

Skal vi kigge nærmere på jeres sag, skal vi bruge yderligere oplysninger forinden;

 • En kort beskrivelse af sagen, herunder hvilken udfordring, der ønskes en løsning på
 • Overblik over de eksisterende byggeforhold, som kan findes ved at søge i det digitale byggesagsarkiv for Københavns Kommune (den findes online, og du skal blot søge på din adresse eller dit matrikelnummer)
 • Kundeoplysninger på dig. Er det gennem firma eller som privatperson?
 • Så snart vi har disse oplysninger, så kan vi lave en indledende analyse af, hvordan SafeLadder kan løse netop jeres problemstilling.

Andre spørgsmål

 • Fandt du ikke svaret på dit spørgsmål, er du velkommen til at sende det til info@klejngaard.dk – så vender vi tilbage til dig.