Brandsikring

Personsikkerhed og brandsikring går hånd i hånd når det kommer til etagebyggeri. SafeLadder højner brandsikkerheden ved at tilføje en ekstra brandsikring til ejendommen. 

SafeLadder, supplerer byggeriet med ekstra sikkerhed, og styrker samtidigt potentialet for optimal udnyttelse af boligkvadratmeter, fri arkitektur alt imens byggeriet opnår yderligere brandsikring. 

Ydermere brandsikrer Safeladder en røgfri nødudgang for alle bygningens beboere og afhjælper samtidigt brandvæsnets arbejde, da tunge løft af stiger undgås, og evakueringstiden forkortes alt i mens flotte hovedtrapper og bygningens facaderne består. 

Brandsikring og æstetik

Til hverdag ligger brandsikringssystemet, skjult og sammenpakket i en klimakasse, på enten taget eller facaden af bygningen. I en situation med brand aktiveres stigen, der folder sig ud og giver bygningens beboere den nødvendige brandsikring.

SafeLadder kan aktiveres fra alle boligenheder af beboerne, eller af beredskabet via en nøglelås fra gaden, for at opnå den bedste brandsikring. På de fleste danske etagebyggerier, vil den bedste brandsikring kunne opnås ved at placere SafeLadder mod baggård i forbindelse med opholdsrum for eksempel i form af soveværelser. 

Sådan øger SafeLadder brandsikkerheden 

Redningssystemerne kan nemt foldes ud ved nøglelås fra gadeplan i tilfælde af at sikre brand. Dette vil være en ekstra mulighed for brandvæsnet eller andre beboere. Dog er systemet designet til selv at udløse i tilfælde af at sikre brand.    

Brandvæsnet kan tilgå ejendomme fra ydersiden, hvilket skaber en hurtig evakuering og brandsikring.

Dette medfører øget ro for brandvæsnet, samt forbedret mulighed for at kunne tale den enkelte beboer ned. Årsagen er at brandmanden hæfter sig fast på stigen, og derved får begge hænder fri til brandsikringen.  

Safeladder kobler sig automatisk fast på bygningen ved hjælp af de automatiske arme, som har en platform monteret, hvor både brandvæsen og beboer kan træde ud på under evakueringen. Platformen er udformet i skridsikkert materiale, der giver en sikker overgang fra vindue til stige.

Efter evakueringen har fundet sted, og systemet har medvirket til at brandsikre og evakuere ejendommens beboere, kan den let foldes sammen, og bruges igen til fremtidig brandsikring. 

FAQ – Oftest Stillede Spørgsmål

 

  • Hvad er kravet til en flugtvej? 
  • En flugtvej er et sammenhængende system af udgange, gangarealer, flugtvejsgange og flugtvejstrapper, og den skal sikre, at personer kan forlade en bygning på sikker vis. 
  • Jf. BR18 §94 

Stk. 2. Design, projektering og udførelse af flugtveje skal ske under hensyn til: 

1) Personers kendskab til flugtvejene i bygningen. 

2) At flugtveje skal være lette at identificere, nå og anvende. 

3) Personers mulighed for og evne til at anvende flugtveje i bygningen. 

4) At evakuering af personer på sikker vis kan ske til terræn i det fri eller til et sikkert sted i bygningen og derfra på sikker vis til terræn i det fri. 

5) At der ikke opstår kritiske temperaturer, røgkoncentrationer, varmestråling eller tilsvarende kritiske forhold i det tidsrum, i hvilket flugtvejene skal anvendes til evakuering. 

6) At flugtvejene skal være dimensioneret til det antal personer, der skal benytte dem. 

7) At døre i flugtveje skal være lette at åbne uden brug af nøgle eller værktøj, når flugtvejen skal benyttes af personer, som har lovlig adgang, og at døre i flugtveje, der skal anvendes af flere end 150 personer, skal åbne i flugtretningen. 

8) At flugtveje skal være fri i hele den nødvendige bredde. 

 

 

 

  • Hvordan brandsikrer jeg etagebyggeri? 
  • Byggeri skal have en tilfredsstillende sikkerhed for personer i tilfælde af brand og acceptable forhold for redning af dyr i byggeri med erhvervsmæssigt dyrehold. Brandsikkerheden i et byggeri skal opretholdes i hele levetiden. 
  • Jf. BR18 §82 

Stk. 2. Design, projektering, udførelse, drift, kontrol og vedligehold af byggeri skal ske under hensyn til anvendelsen og under hensyn til, at: 

1) De anvendte materialer, bygningsdele, konstruktioner og installationer er brandmæssigt egnede i relation til deres placering og anvendelse. 

2) Der kan ske en sikker evakuering af personer i og ved byggeri.

3) Konstruktioner har tilstrækkelig bæreevne i tilfælde af brand.

4) Det sikres, at der ikke sker brandspredning til byggeri på anden grund, at brand- og røgspredning til andet byggeri på egen grund begrænses, og at brand- og røgspredning i byggeri, hvor branden er opstået, begrænses i den tid, som er nødvendig for evakuering.

5) Det sikres, at redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning af personer og for at gennemføre det slukningsarbejde og den begrænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor.

6) Det sikres, at driften af byggeri sker på en sådan måde, at sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele levetiden.

7) Det sikres, at konstruktioner, bygningsdele og brandtekniske installationer kontrolleres og vedligeholdes løbende, så sikkerheden i tilfælde af brand opretholdes i hele bygningens levetid.