Redningssystem til etagebyggeri

Redningssystem til etagebyggeri

Redningssystemet SafeLadder tilføjer ekstra sikkerhed til byggeriet, hvilket øger muligheden for optimal udnyttelse af boligkvadratmeter og fri arkitektur.

Derudover sikrer SafeLadder røgfri nødudgang for alle beboere, assisterer brandvæsenets adgangsmuligheder, sikrer at flotte hovedtrapper og facader får lov at bestå, mindsker tunge løft for beredskabet og forkorter evakueringstiden.

Til daglig ligger systemet gemt væk og sammenpakket i en klimakasse, enten på taget eller på facaden. I tilfælde af brand tilkaldes stigen og den udfolder. Tilkaldelse af systemet kan ske fra enhver boligenhed af beboerne, eller fra nøglelås ved gadeplan af beredskabet. På danske ejendomme vil løsningen typisk placeres mod baggård, i forbindelse med opholdsrum så som soveværelse.

Systemet er fleksibelt i placering og kan både anvendes i forbindelse med vinduer og altaner.

Redningssystemet SafeLadder tilføjer ekstra sikkerhed til byggeriet, hvilket øger muligheden for optimal udnyttelse af boligkvadratmeter og fri arkitektur.

Derudover sikrer SafeLadder røgfri nødudgang for alle beboere, assisterer brandvæsenets adgangsmuligheder, sikrer at flotte hovedtrapper og facader får lov at bestå, mindsker tunge løft for beredskabet og forkorter evakueringstiden.

Til daglig ligger systemet gemt væk og sammenpakket i en klimakasse, enten på taget eller på facaden. I tilfælde af brand tilkaldes stigen og den udfolder. Tilkaldelse af systemet kan ske fra enhver boligenhed af beboerne, eller fra nøglelås ved gadeplan af beredskabet. På danske ejendomme vil løsningen typisk placeres mod baggård, i forbindelse med opholdsrum så som soveværelse.

Systemet er fleksibelt i placering og kan både anvendes i forbindelse med vinduer og altaner.

Produktbeskrivelse

Systemet er gemt væk og sammenpakket i en klimakasse, enten på taget eller på facaden. I tilfælde af brand tilkaldes stigen og den folder sig ud. Tilkaldelse af systemet kan ske fra enhver boligenhed af beboerne, eller fra nøglelås ved gadeplan af beredskabet.

På danske ejendomme vil løsningen typisk placeres mod baggård, i forbindelse med opholdsrum så som soveværelse. Undervejs i udfoldningen hæfter systemet automatisk fast på facaden, hvilket giver høj grad af stabilitet og sikkerhed ved anvendelse.

 

Produkt-
beskrivelse

Systemet er gemt væk og sammenpakket i en klimakasse, enten på taget eller på facaden. I tilfælde af brand tilkaldes stigen og den folder sig ud. Tilkaldelse af systemet kan ske fra enhver boligenhed af beboerne, eller fra nøglelås ved gadeplan af beredskabet.

På danske ejendomme vil løsningen typisk placeres mod baggård, i forbindelse med opholdsrum så som soveværelse. Undervejs i udfoldningen hæfter systemet automatisk fast på facaden, hvilket giver høj grad af stabilitet og sikkerhed ved anvendelse.

Evakuering

Hvis redningssystemerne ikke allerede er foldet ud ved brandvæsenets ankomst, kan de nemt udløse dem ved nøglelås fra gadeplan.

Brandvæsenet kan så tilgå fra ydersiden og komme hurtigt op til alle vinduer i bygningen og hjælpe beboere med evakuering. Dette giver øget ro for brandvæsenet til at kunne tale folk ned og væk fra branden. Det er muligt for brandmanden at hæfte sig fast på stigen og dermed få hænderne mere fri til at hjælpe beboerne.

De automatiske arme er monteret med en platform, som både beboer og brandvæsen kan bruge til at træde på. De er udført i skridsikkert materiale, der sikrer en tryg adgang fra vindue til stige.

Når evakueringen er afsluttet og branden er succesfuldt slukket, kan systemet foldes sammen og bruges igen.

Her gør SafeLadder en forskel

Denne innovative løsning åbner op for interessante muligheder i udformningen af byggeriet – både ved renovering af eksisterende byggeri, samt ved nybyggeri.

Læs artikler og se videoer om SafeLadders anvendelsesmuligheder nedenfor.

SikkerRogfriNodudgang

Øget sikkerhed og røgfri udgang

Gamle trappeløb fungerer som skorsten, i forbindelse med brand, og er ofte blokeret af skraldeposer og gummistøvler. Ved montering af et Klejngaard Safety redningssystem, øges sikkerheden betydeligt, da det er en røgfri nødudgang.

OpholdMenneskerEtage

Ophold af flere mennesker per etage

Systemets fleksible placering muliggør øget adgang til en ejendom, dermed øget antal redningsåbninger og nødudgange. Ved denne forøgelse af sikkerheden i en ejendom, kan et øget antal personer godkendes pr. etage.

UdnyttelseRedningsarealerOpholdParkering

Udnyttelse af redningsarealer til ophold eller parkering

Ofte er arealer omkring en bygning afsat som brandredningsareal, da brandvæsenet skal have plads til at kunne rejse deres stiger ifm. brand. Vi kan sikre brandvæsenets adgang fra fx baggårdssiden, hvorfor arealerne kan inddraget til anden anvendelse.

UdnyttelseTorrelofter

Udnyttelse af tørrelofter

Der gemmer sig et enormt, uudnyttet potentiale i de gamle tørrelofter i byerne. Det kan ofte være udfordrende at opnå de nødvendige brandgodkendelser, hvorfor projekterne går i stå. Vores produkt kan muliggøre den nødvendige sikkerhed, der skal til for at opnå godkendelse.

UdnyttelseArealPort

Udnyttelse af arealet ved porten

For at kunne sikre redning fra baggårdssiden af en ejendom, er der ofte krav om en port, og ikke mindst om størrelsen heraf. Ved montering af Klejngaard redningssystemer er stigerne allerede til stede mod baggårdssiden, hvorfor størrelsen på porten ikke længere er defineret af størrelseskrav ift. at kunne komme ind med stiger.

ArkitektoniskFrihedNybyggeri

Arkitektonisk frihed i nybyggeri

Når det handler om at møde bygningsreglements krav vedr. brand, er der et meget begrænset antal veje, man kan gå. Med Klejngaard redningssystem er der nu en ny vej, der åbner op for nye muligheder og arkitektonisk frihed generelt.

ForbedringEjendommenGenerelt

Forbedring af ejendommen generelt

En forøgelse af sikkerheden er en forbedring af ejendommen generelt, da det selvfølgelig kommer beboeren til gode.

FAQ – Oftest stillede spørgsmål

 

Er SafeLadder testet, afprøvet og sikker at benytte? 

Udviklingen af SafeLadder er sket i tæt samarbejde med fagfolk, herunder brandmænd og indsatsledere. 

Derudover er SafeLadder testet i samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsinstitut. Systemet består risikovurderinger, udført af 3. part, og bekræftes derfor at kunne bidrage med øget sikkerhed. Læs mere om, hvad systemet konkret kan godkendes til under fanen ”Artikler”. 

 

Hvor monteres SafeLadder? 

SafeLadder kan både tag- og facademonteres. Redningssystemet monteres diskret på bygningens tagkonstruktion eller på facaden således, at det ikke vil være synligt fra gadeplan eller skæmme bygningens æstetik. 

 

Hvordan udløses SafeLadder? 

SafeLadder kan udløses direkte fra gaden af brandvæsenet, fra den individuelle lejlighed og fra et automatisk system i tagkonstruktionen, der udløser stigen hvis temperaturen overskrider 80 grader under taget. 

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere