Arkitektonisk frihed i nybyggeri

Beskrivelse af den brandtekniske udfordring:

  • Bygningsreglementer sætter flere begrænsninger for, hvordan bygninger kan udformes. Særligt ift. redningsveje og -åbninger, samt adgang til tag. Dette sker selvfølgelig for at kunne sikre en vis sikkerhed i alt byggeri. Dog sætter det naturligvis grænser for arkitekturen og dermed også en optimal udnyttelse af byggeriet

 

Klejngaard Safetys SafeLadder kan løse udfordringen og samtidig medføre:

  • Løsning på problemstillingen samtidig med, at sikkerheden øges med en røgfri nødudgang
  • Mulighed for at bygge højere, hvor der ellers ville være begrænsninger grundet højderednings-krav
  • Bedre udnyttelsesmuligheder for areal ved terrasse og altan
  • Friere hænder for arkitekten

 

EKSEMPEL
Ved et nybyggeri ønskes opførsel af store altaner. Grundet krav til adgang til boliger og hældning på friløbsstiger ifm. brand er dette ikke muligt og altaner må derfor gøres meget smalle. Dette kan vi løse.