Forbedring af ejendommen generelt

Ved forbedringer af lejemålet:

“Gennemfører udlejer en forbedring af lejemålet, kan udlejer forhøje huslejen, hvis forbedringen øger det lejedes værdi væsentligt. Det gælder både lejemål, der kun er underlagt lejeloven; det vil sige lejemål i en ureguleret kommune, og lejemål, der også er underlagt Boligreguleringsloven; det vil sige lejemål, der ligger i en reguleret kommune.” (Udklip fra Lejeloven)

 

Klejngaard Safety:

  • Ved montering af redningssystemer på hele ejendommen, så der er udgang fra enhver boligenhed, kan det kategoriseres som en forbedring af ejendommen
  • Dette kan gøre det ekstra attraktivt for ejendoms-developers at indtænke vores løsning, når de udfører andre forbedringer af ejendommen