Udnyttelse af arealet ved porten

Beskrivelse af den brandtekniske udfordring:

  • Redning fra baggård vil ofte være et krav for leve op til bygningsreglementet, hvorfor beredskabet skal have adgang til baggård med deres stiger for at kunne tilgå redningsåbningerne (vinduer/altaner) fra denne side. Dette løses ofte med en port mod baggård, som optager meget plads.

 

Klejngaard Safetys SafeLadder kan løse udfordringen og samtidig medføre:

  • Vores løsning sikrer redningen til baggård inkl. brandvæsenets adgang til alle boligenheder og tag
  • Mulighed for at udnytte arealet ved porte til butiksareal, bolig og lignende
  • Optimal udnyttelse af kvadratmetre i byen

 

EKSEMPEL
Nyopført kollegie måtte tilføje en stor port mod baggården for at imødekomme brandkravene. Denne kan de slippe for at etablere ved at montere vores projekt og i stedet opføre ekstra kollegielejligheder.