Udnyttelse af redningsarealer til ophold eller parkering

Beskrivelse af den brandtekniske udfordring:

  • For at beredskabet kan sikre redning på enhver bygning, skal der ofte stå et område tomt, nær bygningen, som er afsat til brandredningsareal. Dette ønskes ofte udnyttet til noget andet
  • Vi sikrer redning langs husmur eller til baggård (og fortsat adgang til tag) med vores løsning, hvorfor arealet kan inddrages

 

Klejngaard Safetys SafeLadder kan løse udfordringen og samtidig medføre:

  • Øget udendørs areal frigives nu til f.eks. udendørsservering, rekreativt område eller parkering
  • Bedre udnyttelse af kvadratmeter i byen
  • Mulighed for at bygge flere etager, da man kan bruge arealet til parkeringspladser (hvilket er et krav, at det antal stiger, hvis antal boliger stiger)

 

EKSEMPEL

Hotel ønsker bedre udnyttelse af baggård, hvor hele arealet i dag går til brandredningsareal. Dette kan vi løse for dem.