Nyt redningssystem forbedrer økonomien i ejendommen

SafeLadder er en godkendt løsning, der vil være et nyt værktøj i den ellers begrænset værktøjskasse, der er, når det drejer sig om at overholde alle brandkrav og -restriktioner i byggeriet.

Klejngaard Safety har udviklet og patenteret et redningssystem, der udgør en røgfri flugtvej, som øger sikkerheden for beboeren. Da systemet tilføjer sikkerhed til ejendommen, åbner det for muligheder ift. anvendelsen af ejendommens kvadratmeter, som i mange tilfælde kan øges og forbedres.

Det er mere bæredygtigt at renovere frem for at bygge nyt, og netop denne løsning øger brandsikkerheden i byggerier og muligheden for at udnytte eksisterende arealer i eksisterende byggeri optimalt.

Nyt redningssystem forbedrer økonomien i ejendommen

SafeLadder er en godkendt løsning, der vil være et nyt værktøj i den ellers begrænset værktøjskasse, der er, når det drejer sig om at overholde alle brandkrav og -restriktioner i byggeriet.

Klejngaard Safety har udviklet og patenteret et redningssystem, der udgør en røgfri nødudgang, som øger sikkerheden for beboeren. Da systemet tilføjer sikkerhed til ejendommen, åbner det for muligheder ift. anvendelsen af ejendommens kvadratmeter, som i mange tilfælde kan øges og forbedres.

Det er mere bæredygtigt at renovere frem for at bygge nyt og netop denne løsning øger muligheden for at udnytte eksisterende arealer i eksisterende byggeri optimalt.

Her gør SafeLadder en forskel

Læs artikler og se videoer om SafeLadders anvendelsesmuligheder nedenfor.

SikkerRogfriNodudgang

Øget sikkerhed og røgfri udgang

Gamle trappeløb fungerer som skorsten, i forbindelse med brand, og er ofte blokeret af skraldeposer og gummistøvler. Ved montering af et Klejngaard Safety redningssystem, øges sikkerheden betydeligt, da det er en røgfri nødudgang.

OpholdMenneskerEtage

Ophold af flere mennesker per etage

Systemets fleksible placering muliggør øget adgang til en ejendom, dermed øget antal redningsåbninger og nødudgange. Ved denne forøgelse af sikkerheden i en ejendom, kan et øget antal personer godkendes pr. etage.

UdnyttelseRedningsarealerOpholdParkering

Udnyttelse af redningsarealer til ophold eller parkering

Ofte er arealer omkring en bygning afsat som brandredningsareal, da brandvæsenet skal have plads til at kunne rejse deres stiger ifm. brand. Vi kan sikre brandvæsenets adgang fra fx baggårdssiden, hvorfor arealerne kan inddraget til anden anvendelse.

UdnyttelseTorrelofter

Udnyttelse af tørrelofter

Der gemmer sig et enormt, uudnyttet potentiale i de gamle tørrelofter i byerne. Det kan ofte være udfordrende at opnå de nødvendige brandgodkendelser, hvorfor projekterne går i stå. Vores produkt kan muliggøre den nødvendige sikkerhed, der skal til for at opnå godkendelse.

UdnyttelseArealPort

Udnyttelse af arealet ved porten

For at kunne sikre redning fra baggårdssiden af en ejendom, er der ofte krav om en port, og ikke mindst om størrelsen heraf. Ved montering af Klejngaard redningssystemer er stigerne allerede til stede mod baggårdssiden, hvorfor størrelsen på porten ikke længere er defineret af størrelseskrav ift. at kunne komme ind med stiger.

ArkitektoniskFrihedNybyggeri

Arkitektonisk frihed i nybyggeri

Når det handler om at møde bygningsreglements krav vedr. brand, er der et meget begrænset antal veje, man kan gå. Med Klejngaard redningssystem er der nu en ny vej, der åbner op for nye muligheder og arkitektonisk frihed generelt.

ForbedringEjendommenGenerelt

Forbedring af ejendommen generelt

En forøgelse af sikkerheden er en forbedring af ejendommen generelt, da det selvfølgelig kommer beboeren til gode.

Udviklet og produceret i Danmark

Udviklet og produceret i Danmark

CE-mærket og godkendt produkt

Systemet SafeLadder er fra start blevet udviklet i tæt samarbejde med eksperter på området. Derudover er det løbende blevet testet op mod relevante standarder, afprøvet af fokusgrupper og vurderet af fagpersoner inden for både brand, sikkerhed, byggeri og produktlovgivning.

For dokumentation ift. CE-mærkning og rapporter af bl.a. DBI, kontakt Klejngaard Safety.

— This is a major change from the current solution of hand carried 12 m. ladders, as people will not have to wait for the rescue services to arrive before starting evacuation […] more buildings are currently applying for permission to remove old secondary escape routes […] this product will be a viable solution to this.

DBI Rapport: Prototype – live exercise and assessment, 2019.

FAQ – Oftest Stillede Spørgsmål

Hvem kan benytte SafeLadder? 

  • SafeLadder har bestået test i samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsinstitut i aldersgruppen 7-85 år, som konkluderes at kunne benytte systemet. 
  • Da de fleste vil kunne evakuere sig selv via SafeLadder systemet, kan brandvæsenet også koncentrere deres indsats om de borgere, der måtte have mest brug for hjælp og på den måde bliver evakueringen mere effektiv. 

Hvordan kravler man på stigen? 

  • Når stigen er udfoldet og automatisk fastmonteret kan den tilgås fra tilhørende vinduer, og eller altaner. Stigen betjenes ved at klatre med ryg mod husmur og har høj grad af stabilitet/anvendelighed.